Diensten

Woonscan streeft naar nul legionellabesmettingen bij instellingen. Dat doen we door samen met onze relaties in te steken op legionellapreventie. Om ons streven te bereiken adviseren we over het ontwerp van de drinkwaterinstallatie, stellen we beheersplannen op én zorgen we met preventieve maatregelen dat legionellabesmettingen worden voorkomen.

Ontwerpen en toetsen waterleidinginstallaties en -leidingen op legionella

De meeste legionellabesmettingen zijn te voorkomen door het juist aanleggen of het aanpassen van het leidingwerk. Door in het ontwerp van de drinkwaterinstallaties de juiste keuzes te maken, bespaart u op de uitgaven voor legionellapreventie. Bij Woonscan maken we het ontwerp en toetsen we ook de ontwerpen van installateurs en andere adviseurs.

Drinkwaterinstallaties volgens NEN 1006 en ISSO 55.1

De drinkwaterinstallaties die wij ontwerpen en toetsen voldoen aan de normen uit de NEN 1006 en ISSO 55.1. Onze drinkwaterinstallaties voldoen daardoor aan de eisen die gelden voor prioritaire instellingen, zoals zorginstellingen. Daarnaast kunnen we teruggrijpen op onze brede praktijkervaring op het voorkomen van legionellabesmettingen.

Legionellapreventie door bouwbegeleiding en risico-inventarisaties

Door ons in te schakelen als bouwbegeleider weet u zeker dat de juiste keuzes worden gemaakt bij de aanleg van de drinkwaterinstallatie. In het voortraject maken we goede afspraken met de installateur. Tijdens de bouwfase controleren we deze. Bij oplevering voeren we altijd een risico-inventarisatie uit. Deze updaten we regelmatig, omdat de manier van gebruik invloed heeft op de besmettingskans.

Opstellen van beheersplan preventie legionellabesmettingen

Als vervolg op de risico-inventarisatie stellen we voor al uw panden een legionellabeheersplan op. Hierin staat welke beheersmaatregelen u moet uitvoeren om de kans op een legionellabesmetting te minimaliseren. Voor prioritaire instellingen, zoals zorginstellingen, campings en zwembaden, is zo’n legionellabeheersplan verplicht. In het beheersplan staat onder meer welke tappunten wekelijks gespoeld moeten worden, waar watertemperatuurmetingen nodig zijn en welke keerkleppen gecontroleerd moeten worden.

Digitaal logboek legionellabeheer

Bij het beheersplan bieden we een digitaal logboek aan om alle beheersmaatregelen in vast te leggen. Ook kan Woonscan - delen van - het legionellabeheersplan voor u uitvoeren. Met het beheersplan en het logboek kunt u bij een controle van het waterleidingbedrijf of Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) exact aantonen dat u alle maatregelen neemt om een legionellabesmetting te voorkomen.

Onderzoek naar oorzaak legionellabesmetting

Wanneer een legionellabesmetting plaatsvindt, is het van belang om te ontdekken wat de oorzaak is. Bij Woonscan hebben we een methode ontwikkeld om de bron van de legionellabesmetting te vinden. Dat doen we onder meer door het inzetten van een infraroodcamera, monsternames en dataloggers. Door de bron exact te lokaliseren, kunnen we heel gericht een plan maken en uitvoeren om toekomstige legionellabesmettingen te voorkomen.

Voorkom legionellabesmetting door alternatieve technieken

Bij hardnekkige legionellabesmettingen en weinig mogelijkheden om de installatie aan te passen, zet Woonscan alternatieve technieken in om legionella te voorkomen. Het gaat hierbij om fysisch en elektrochemisch beheer. Bij fysisch beheer kunt u denken aan het plaatsen van membraamfilters. Bij elektrochemisch beheer maken we gebruik van anodische oxidatie of koper-zilver ionisatie.

Leer het team kennen. Wij zijn er voor je.

Telefoon icoon 0522 - 23 71 00 info@woonscan.nl
Grote Oever 34g,
7941 BJ Meppel