Actueel

Afgelopen jaar heeft Woonscan, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en Vastware, de meerjaren onderhoudsbegroting voor Wonen Delden opgesteld op basis van de NEN2767.

Wij zijn trots op ons team dat de fijne samenwerking met Wonen Delden wordt gecontinueerd!

Woonscan zal de komende jaren Wonen Delden blijven ondersteunen bij het actueel houden van de MJOB en de totstandkoming van de jaarbegroting.

We hebben onlangs de samenwerking bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

 

Leer het team kennen. Wij zijn er voor je.

Telefoon icoon 0522 - 23 71 00 info@woonscan.nl
Grote Oever 34g,
7941 BJ Meppel